Skip to main content

BEST – Spodbujanje podjetniških veščin kot orodje za vključevanje migrantov na trg dela

Osnovni Podatki

Opis

Projekt BEST je skupno prizadevanje 7 partnerjev iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške in Italije, ki imajo motivacijo za izboljšanje učinkovitega vključevanja državljanov tretjih držav (DTD) na trg dela s spodbujanjem sodelovanja med javnimi in zasebnimi ustanovami. Ideja za projekt BEST je nastala pri delu na projektih, ki se osredotočajo predvsem na ekonomsko in socialno vključevanje migrantov, kjer se je pojavila potreba po pripravi posebnih strategij za državljane tretjih držav, ki bi se želeli samozaposliti in / ali odpreti svoje podjetje. Samozaposlovanje je eno najuspešnejših orodij za ustvarjanje dolgoročne integracije delovne sile, ki ustvarja situacijo, ki koristi vsem, in povečuje integracijo državljanov tretjih držav na različnih ravneh.

Konzorcij bo s pomočjo projekta BEST izvajal usposabljanja za socialno podjetništvo v vsaki partnerski državi in ​​vzpostavil učinkovito sodelovanje s ključnimi javnimi deležniki, kot so gospodarske zbornice in zavodi za zaposlovanje, pri čemer bodo glavni cilji:

1) olajšati vključevanje migrantov (npr. na način usklajevanja njihovih spretnosti in znanj s tistimi, po katerih je povpraševanje);

2) zagotavljati boljše in prilagojene storitve, ki ustrezajo določenim potrebam državljanov tretjih držav;

3) opredeliti in izvajati učinkovitejše strategije vključevanja na lokalni ravni za trajnostno vključevanje migrantov in javno dojemanje migracij, ki bo temeljilo na dejstvih;

4) upoštevati različne ključne akterje pri vključevanju državljanov tretjih držav na trg dela na formalni in neformalni ravni, s čimer se omogoči njihovo sodelovanje in aktivna participacija;

5) krepitev zmogljivosti in prenos rezultatov na evropski ravni z omogočanjem dostopa do materialov in gradiv v več evropskih jezikih na osnovi odprtega dostopa do spletnih vsebin.
 

Projekt BEST ponuja priložnost za okrepitev in poglobitev obstoječih odnosov med državljani tretjih držav, javnimi organi in nevladnimi organizacijami, hkrati pa se uveljavljajo evropske integracijske politike in dolgoročno širi gospodarski potencial državljanov tretjih držav.