Barbara Ivančič Kutin, PhD


+386(0)1/4706293

barbara.Ivancic@zrc-sazu.si


Links


Barbara Ivančič Kutin was born in 1973 in Šempeter pri Gorici. In 1998 she graduated in Slovenian language and literature as well as sociology of culture from Ljubljana's Faculty of Arts. After graduation she taught Slovenian at the Ledina Elementary School in Ljubljana. In December 1999 she started working as a research assistant at the Institute of Slovenian Ethnology. She conducts researches in oral tradition, especially folklore narrative as well as the circumstances and the execution of narration. In 2005 she received her doctoral degree at the Department of Slovenian Studies at Ljubljana's Faculty of Arts (advisor: Marija Stanonik) with a doctoral dissertation titled Kontekst in tekstura folklornih pripovedi na Bovškem (Context and Texture of Folklore Narratives in the Bovec Area). She is participating in the projects “Slovenian Proverbs and Sayings” and “Implementation of Information Technology in Ethnology and Folklore Studies,” and is collecting material for a differential dictionary of the Bovec dialect.

Research interests

literary folklore, oral tradition, folk stories, phonetic transcription, text, texture and context of folklore events.

 

2001 Dober pripovedovalec z zornega kota poslušalca in raziskovalca. V: Traditiones 30, 1. [COBISS.SI-ID 18849837]

2003 Raziskovalni položaji pri terenskem zbiranju prozne folklore. V: Traditiones 32, 1. [COBISS.SI-ID 21572653]

2004 Pripovedovalci in njihove pripovedi na Bovškem. V: SIVEC, Stanko (ur.). Bovški zbornik : ob 800-letnici prve pisne omembe župnije Bovec : 1192-1992. [COBISS.SI-ID 23161901]

2006 Ledinska in hišna imena v vasi Čadrg - del kulturnega izročila. V: V: Traditiones 35, 1. [COBISS.SI-ID 25570093]

2006 Vpliv konteksta kraja in časa na pripovedovanje folklornih pripovedi. V: NOVAK-POPOV, Irena (ur.). Slovenska kratka pripovedna proza, (Obdobja, Metode in zvrsti, 23). [COBISS.SI-ID 25960493]

2007 Slovar bovškega govora. [COBISS.SI-ID 231254272]

2007 The roles of participants in a storytelling event. Folklore (Tartu, Online). Spletna izd., 2007, vol. 37, str. 35-41. http://www.folklore.ee/folklore/vol37/kutin.pdf.

2008 Neslovanske besede v bovškem narečnem besedišču. Slavistična revija. [Tiskana izd.], str. 87-101.

2008 Pregovori v Križnikovi sanktpeterburški zapuščini in zapuščini JAZU. V: STANONIK, Marija (ur.), SEMPRIMOŽNIK, Jože (ur.), IVANČIČ KUTIN, Barbara (ur.), BABIČ, Saša (ur.). Gašper Križnik (1848-1904) in njegov čas. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008, str. 218-222.

2009 Drobni folklorni žanri na Polhograjskem. V: BOKAL, Ljudmila (ur.). Gospod z rožo : zbornik Simpozija Rihard Ursini Blagaj v slovenski kulturi. Polhov Gradec: Turistično društvo; Ljubljana: Založba ZRC, 2009, str. 417-433.

2009 Sodelovanje domačinov pri pripravi narečnega slovarja (na primeru Slovarja bovškega govora). V: SMOLE, Vera (ur.). Slovenska narečja med sistemom in rabo, (Obdobja, Metode in zvrsti, 26). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 269-276. [COBISS.SI-ID 30813229]

2011 Živa pripoved v zapisu : kontekst, tekstura in prekodiranje pripovedi Tine Kravanja iz Bavšice, (Ethnologica - Dissertationes, 3, ur. Ingrid Slavec Gradišnik). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-254-351-8. [COBISS.SI-ID 259523072]

2012 Ludvik Janež - a storyteller and collector of local folklore stories. Stud. mythol. Slav.. [Tiskana izd.], 2012, 15, str. 305-321, ilustr. [COBISS.SI-ID 34597165]

2012 Pravljičar Joza Kravanja-Marinčič (1876-1969) iz Vrsnika na Bovškem : je kaj ostalo za njim?. Otrok knj., 2012, letn. 39, št. 83, str. 102-115, ilustr. [COBISS.SI-ID 34160685]

2013 Pirta, farca, fidinja : upodobitve folklornih pripovedi z Bovškega : [razstava Sekcije ilustratorjev pri Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov]. (IVANČIČ KUTIN, Barbara urednik, zbiratelj, prireditelj, avtor dodatnega besedila) . Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov; Bovec: Lokalna turistična organizacija, 2013. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-93155-8-3. [COBISS.SI-ID 268911616]

2013 Zvočni vodnik po tematski poti : po sledeh pripovednega izročila Bovca . (IVANČIČ KUTIN, Barbara urednik, fotograf, tonski mojster, avtor dodatnega besedila). Ljubljana: Avdiovizualni laboratorij Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2013. 1 CD (ca 32 min), stereo. [COBISS.SI-ID 35886125]

2015 Linking local cultural heritage collections from the Slovenian-Italian border region with ICT. (Avtorji LEDINEK LOZEJ, Špela, PEČE, Miha, IVANČIČ KUTIN, Barbara). Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju, 2015, iss. 27, str. 52-64, ilustr. http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/ncd/27/ncdn27p52-64.pdf. [COBISS.SI-ID 39442989]

2015 Pripovjedački proces uživo kao niz pripovjednih folklornih događaja (priča) i njihovih poveznica. V: MARKOVIĆ, Jelena (ur.), MARKS, Ljiljana (ur.). O pričama i pričanju danas, (Biblioteka Nova etnografija). [Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku], 2015, str. 179-198. [COBISS.SI-ID 38973741]

2016 Folklorno gradivo in njegov zapis kot stičišče slovstvene folkloristike in dialektologije : pogled v preteklost in predlogi za prihodnost. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348, 2016, letn. 26, št. 4, str. 715-726, ilustr.

2016 Krivopete : wild women with backward-facing feet in Slovenian folk narrative tradition. Folklore, ISSN 0015-587X, Avg. 2016, vol. 127, no. 2, str. 173-195, ilustr., doi: 10.1080/0015587X.2016.1175740. [COBISS.SI-ID 39936813].