Title:
Od hiše do niše. Razvoj kuhinje v Vipavski dolini
Author:
Other authors:
Edited by Dan Podjed
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Kuhinja je središče, je srce doma. V kuhinji poteka velik del vsakdanjika, poleg jedi se tu oblikuje tudi  življenjski slog in družbeni položaj. Kuhinje, kuhinjske prakse in reprezentacije so se v 20. stoletju spreminjale. Oblika, raba in pomen kuhinje so bili povezani s splošnimi in tudi z (mikro)regionalno specifičnimi gospodarskimi, družbenimi, demografskimi, kulturnimi in ideološkimi okoliščinami in naposled tudi z družbeno-ekonomskimi razmerami gospodinjstva. V knjigi je predstavljen formalni razvoj kuhinje v razmerju s spremembami kuhinjskih praks ter podob kuhinje v Vipavski dolini v 20. stoletju.

The kitchen is the core; it is the heart of the home. A major part of our daily routine takes place in the kitchen. In addition to being a place for food preparation, the kitchen also defines our lifestyle and social status. In the 20th century, the kitchen, its practices and representations were changing. The form, use and purpose of the kitchen were connected to general and specific (micro-)regional economic, social, demographic, cultural and ideological circumstances, and after all also socio-economic conditions of the household. This book ('From the main place to dwell to a working cell: Development of the kitchen in the Vipava Valley') presents the formal development of the kitchen in the Vipava Valley in the 20th century regarding the changes in kitchen practices and the image of the kitchen.
More ...

Kuhinja na Vipavskem; Recenzije, Demokracija 20/XX, 14. 5. 2015

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-752-3

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 184 pages

Price

20,00 EUR (Regular)
17,00 EUR (Club)

E-publications