Title:
Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content

PRED PODOBAMI

ŽANRI

Prenarodopisno literarčenje

Potopisci in odkrivanje drugega

Podobe domoznanstva

DILEME NARODOPISJA

Razmerje do ljudske kulrure

Med ljubiteljstvom in znanostjo

Jezik raziskovanja ljudske kulture

EPILOG

Viri in literatura

Imensko kazalo

Seznam kratic

Seznam ilustracij

Summary: Images of Ethnography: Research of Folk and Folk Culture in the Second Half of the 19th Century

Publishing Houses

Založba ZRC • Založba Forma 7

ISBN

961-6182-71-4 (ZRC SAZU)

Specifications

hardback • 17 × 23 cm • 242 pages • 2 colour and 55 b-w illustrations

Price

sold out

E-publications