Title:
Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga obravnava nastajanje in oblikovanje narodopisja kot posebne in samostojne vede na Slovenskem in odpira vprašanja o tem, kako naj sodobni bralec razume dela, ki so v iskanju slovenstva in pomena kulture za narodovo samoopredelitev marsikdaj zamolčala informatorjevo izvirno govorico, in njegov jezik in občutja zapisala tako, da bi bila sprejemljiva mestno izobraženemu naslovniku.

Table of content

PRED PODOBAMI

ŽANRI

Prenarodopisno literarčenje

Potopisci in odkrivanje drugega

Podobe domoznanstva

DILEME NARODOPISJA

Razmerje do ljudske kulrure

Med ljubiteljstvom in znanostjo

Jezik raziskovanja ljudske kulture

EPILOG

Viri in literatura

Imensko kazalo

Seznam kratic

Seznam ilustracij

Summary: Images of Ethnography: Research of Folk and Folk Culture in the Second Half of the 19th Century

Publishing Houses

Založba Forma 7 • Založba ZRC

ISBN

961-6182-71-4 (ZRC SAZU)

Specifications

hardback • 17 × 23 cm • 242 pages • 2 colour and 55 b-w illustrations

Price

sold out

E-publications