Kraški kruh. Vas Kopriva na Krasu – njeni kamnolomi in kamnarji

Author: Božidar Premrl
Publishing House: Založba ZRC
Year: 2016


The monograph ('The Bread of Karst: The Village of Kopriva, Its Quarries, and Its Stonecutters') on the neighboring villages of Kopriva and Brje in the Karst region explores various aspects of stonecutting and the culture of stone in this important Karst stonecutting center and its area of influence in the last two centuries. After a geographical and historical outline of both villages, which install the stonecutting activity in time and space, the text describes local architecture and its characteristic features as well as quarrying products; particular emphasis is given to the carved inscriptions and the people they refer to. Chapters on the quarries of Kopriva and on people working with stone provide the core of this book. While descriptions of quarries focus on their history and traditional methods of extracting and processing stone chapters on the stonecutters describe the life of over two hundred quarrymen, stonecutters, and stonemasons from Kopriva and a number of other villages, all of whom worked in Kopriva. Provided are descriptions of end products made from the local stone as well as products, all made by the stonecutters in Kopriva, which can be found in other parts of Primorsko and in other Slovenian areas. The text includes a comprehensive vocabulary of dialect terms.

The monograph is of particular importance because it provides names of the hitherto largely anonymous stonemason products which are essential components of the Slovenian tangible and intangible heritage.Table of content

Predgovor
Zasnova knjige
Vasi Kopriva in Brje pri Koprivi v prostoru in času
Župnijska cerkev sv. Elije in njeni predhodnici v Koprivi in na Brjah
Zgodovina cerkvenih stavb v Koprivi in na Brjah ter izročilo o njih
Koprivci in Brejci zidajo novo cerkev sv. Elije
Koprivski zvonovi in stolpna ura
Pili
Javni spomeniki
Pokopališče in nagrobniki
Domačije – njihove arhitekturne in kamnoseške značilnosti
Skrilnate in slamnate strehe
Hiške
Domačija Zegovih
Druge domačije in kamnoseški izdelki v Koprivi
Še o portonih
Domačije in kamnoseški izdelki na Brjah pri Koprivi
Kamnolomi pri Koprivi in Brjah
Kamnolom Kopriva, Kremenik
Opis kamnoloma in dela v njem po drugi svetovni vojni
Vrabcova java na Kremencah
Konjske stope
Rova, V Rovi
Pri Rovi
Predole
Zaboršt
Ozidje Furlanovo
Ozidje Blaževo
Bašutovce
Podkriž
Podule
Debelak, Pri Debeli peči
Boršt, V Borštu
Tonovšče
Galerijski odkop na parceli Japovih pri Brjah
»Škrlatovi kamnolomi«
Zgodbe koprivskih in brejskih kamnarjev
Kopriva
Jurij Ukmar
Anton Zega pri Gorenjih Mrtanovih
Gorenji Lahovi: Anton Gulič, Venceslav
Bele, Stanko Bele, Severin in Simon Bele
Jaščevi: Franc Gulič, Andrej Gulič starejši in mlajši, Pavel Gulič, Mitja Gulič
Tonetovi: Anton Gulič, Mihael Gulič, Henrik in Stanislav Gulič
Gulčevi ta bogati v Koprivi in Brikni v Kobdilju: Andrej Gulič, Alojz Gulič, Leopold Gulič
Mežnarjevi: Janez, Jožef, Peter in Alojz Ukmar
Markotovi: Jožef Gulič
Vrabcovi: Jožef Vrabec, Štefan Vrabec starejši in sinovi, Blaževi v Križu
Oštiraci: Anton Lavrenčič, Andrej Lavrenčič starejši in mlajši
Anton Lavrenčič - Šemkov
Franc Lavrenčič - France Vǝkcov
Jožef Lavrenčič - Pepi Blaževc
Andrej Bole
Anton Ukmar - Urškin
Zdravko Ukmar - Mrtanov
Gaščevi in Tone Matjolov
Brata Franc in Anton Ukmar - Muščeva in Stanislav Škapin
Franc Ukmar - Meten
Ivan (Janez) Ukmar - Smodinov
Matija Zega - Zegov
Anton Zega - Krtov
Jožef in Franc Petvar od Dolenjih Mrtanovih
Štefan Švagelj - Lukov in njegov sin Alojzij
Peter Švagelj - Guštinčkov
Miha Mercina - Mrcinov starejši in mlajši
Oskar Pegan - Drejcov
Alojz Srednik - Drejcov in Franc Srednik - Majerjev
Franc Gec - Gecov
Anton Škerlj - Tišlerjev
Viktor Živec - Žingarski
Boris Žvab - Janezkov
Franc Žvab - Matevžkov
Franc Berščak
Jožef Lisjak - Jernejev
Alojz Živec - Šucov
Franc Fabjan
Zoro Polenčič
Jožef Mljač
Jolanda Pangos, poročena Lisjak
Brje pri Koprivi
Pihlevi: Jožef Jurca, Vincenc, Andrej in Ludvik Jurca, Emil Jurca
Japovi: Anton Gulič, Jožef Gulič
Dokovi: Jožef Ukmar starejši in mlajši, Albin Ukmar
Baretovi: Franc Novič, Božidar Novič
Pokovi: Andrej Jurca, Milan Jurca
Andrej Koruza - Rezelcov
Edvard Novič - Štefetov
Ivan Ladislav Štolfa - Štefetov
Zofija Orel - Lukova
Franc Orel
Kamnarji s tržaškega Krasa, ki so delali in živeli v Koprivi
Nabrežina, Italija
Ivan Pertot
Milan Pertot
Marij Purič iz Repniča
Kamnarji iz drugih kraških vasi, ki so delali v koprivskih kamnolomih
Avber: Celestin Klavora, brata Jožef in Alojz Počkar, Roman Kos, Milan Tomažič, Franc Orel
Brje pri Komnu: Alojz Tragin starejši in mlajši, Damjan Pangos, Jožef Žežlina, Pavel Frankič, Alojz Frankič, Ludvik Kosmina, Bruno Rebula, Drago - Karel Lavrenčič, Jožef Grgič
Coljava: Milan Bandelj
Gornja Branica - Čehovini in Kodreti: Adolf Čehovin starejši in mlajši, Franc Čehovin, Jožef Trampuž, Franc Školaris, Žarko Šfiligoj, Magda Štemberger, poročena Marinič, Mihaela Rustja, poročena Šalamon, Jožef Čehovin, Jožef Jamšek, Alojz Jeranče, Albin Mahnič
Dobravlje: Adalbert Avsec
Dutovlje: Ivan Rončelj, Anton Tavčar, Alojz Kosič, Alojz Štok, Zoro Tavčar, Albin - Zoro Filipčič, Miro Gomezelj
Godnje: Stanislav Tavčar
Gabrovica: Viktor Colja, Viktor Guštin, Srečko Kesmič, Gabrijel Jeram
Gorjansko: Čelkovi - Jožef Petelin starejši, Jožef Petelin mlajši in Andrej Petelin; Avgust Jelen, Elio Jelen, Franc Božič, Leopold Božič, Ivan Suban, Milovan Adamič, Živko Lavrenčič, Jožef Uršič, Ludvik Uršič, Marij Čotar, Alojz Čotar, Orest Štrekelj, Ladislav Colja
Gradnje: Albin Škrk
Hruševica: Ernest Pavlica, Franc Trampuž, Emil Zega, Bernard Furlan, Andrej Krt, Franc Krt, Stanislav Grča, Drago - Karol Bolje, Albert Grmek, Zofija Milena Lisjak, poročena Kokoravec, Danica Lisjak, poročena Koruza, Marija Krt, poročena Filipčič, Milena Krt, poročena Bandelj, Alojz Krt, Milena Krt, po- ročena Poles, Alojz Lisjak, Leopold Bremec, Marta Zega, poročena Širca, Franc Saksida, Salvatore Erminio Rossanese
Kazlje: Ludvik Pupis, Ivan Seražin, Jožef Rener, Jožef Vran, Jožef Orel
Klanec pri Komnu: Franc Terčon
Kobdilj: Silvester Trebižan, brata Jožef in Alojz Fabjan, Jožef Orel s hčerjo Antonijo
Kobjeglava: kamnoseki Nacki, Alojz Abram, Anton Mesar, brata Ladislav in Anton Ostrouška, Jožef Grmek, Franc Grmek, Jožef Marc
Kosovelje: Milan Žerjal, Gabrijel Colja, Franc Meržek, Gino Croatto
Pliskovica: Jožef Vrabec, Alojz Žerjal, Rafael Ružič, Viktor Ružič, Miroslav Žerjal, Karlo Kosič, Franc Čuk, Franc Širca, Avgust Štemberger, Srečko Žerjal, Alojz Širca, Aleksander Alojz Vrabec, Jožef Šuc, Franc Gomolj, Stanislav Žerjal, Rafael Stanislav Uršič, Ciril Kosič, Alojz Pangos
Ponikve: Milan Fabjan, Jožef Jazbec, Aldo Petelin, Emil Gec, Viktor Colja, Metod Kobal
Skopo: Ferdinand Šuc, Anzelm - Željko Šuc, Jožef Živec, Olga Grmek, poročena Mržek, Jožica Živec, poročena Hrovatin
Sveto: Anton Vodopivec, Vid Lozej
Štanjel: Ernest Švagelj, Marjan Švagelj, Alojz Jerič starejši, Alojz Jerič mlajši, Klavdij Jerič, Alojz Breščak, Jožef Mihelj, Danilo Grča
Tupelče: Ivanka Grmek, poročena Furlan, Olga Grmek
Temnica: Alojz Rijavec
Tomačevica: Aleksander Ščuka
Veliki Dol: Ivan Prinčič, Franc Živec, Cveto Rebula, Zdravko Rebula, Marjo Franc Svetlič
Volčji Grad: Stanislav Rebula
Zagrajec: Edvard Tavčar
Dela koprivskih kamnosekov in dela iz koprivskih kamnov v drugih krajih
Primorska
Druge pokrajine
Slovar narečnih in žargonskih besed
Slovarček tujih besed
Razlage strokovnih in drugih izrazov
Razlage poimenovanj kamnarskih poklicev
Viri in literatura
Pripovedovalci
Strokovni svetovalci

 
   


More ...

KRAŠKI KRUH; Demokracija 17.11.2016

Vojko Urbančič: IN NA KRASU ŽIVI KRAŠEVEC, KI JE PRAV TAK KOT KAMEN; Delo 25.10.2016 (tudi na Delo.si)

O. K.: KRAŠKI KRUH O KAMNARJIH IN KAMNOLOMIH; Primorski dnevnik 7.9.2016

K. R.: KRAŠKI KRUH; Delo 13.9.2016

Iztok Ilich: KRAŠKI KRUH; Bukla 14.9.2016

Marijan Zlobec: KRAŠKI KAMNOLOMI IN KAMNARJI V KOPRIVI IN NA BRJAH; Marijanzlobec.wordpress.com 20.9.2016

Profil: dr. Božidar Premrl (Ksenija Horvat); RTV SLO 27.10.2016price
sold out


Keywords
architectural heritage
architecture
area studies
biography
Brje pri Koprivi
history
Karst
karst (geology)
Kopriva
landscape
quarries
stonecutters
stonecutting
urbanism
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR