Bedenice. Kraški šopek Milka Matičetovega iz Koprive

Author: Božidar Premrl
Year: 2019


Bedenice ('Deffodils') is the author's third book dedicated to the village Kopriva in Karst. Most of the material in this book is from the archival material of Milko Matičetov, ethnologist and folklorist of international reputation, who had left behind a great deal of unpublished written records from Kopriva and the surroundings. The thematic of these recordings encompasses the ethnographic and folkloristic themes, which he recorded from his youth on, and include historical data and circumstances of everyday life of some people who lived in the beginning and in first half of the 20th century in this region which is located on the border of Slovenia and Italy.

A lot of material is of folkloristic nature, among other are included in it narratives and folktales, anecdotes, folk songs, prayers, proverbs, sayings, mocking pleasantries and jokes. Published are also transcriptions of tape recordings made in Kopriva by Milko Matičetov and other researchers from the Institute of Slovenian Ethnology at Slovenian Academy of Sciences and Arts in Ljubljana in the 60-s, and which were enriched by the similar published material of other collectors, among them specially Virgil Šček the parish priest in Auber. The early years of Milko Matičetov are presented through his writings, memories, letters and interviews in which he expresses himself, as he always did, through the beauty of his imagery. This is followed by the transcriptions of his ethnographic notebooks which he started to write already in the year 1933, when he had only 14 years; and by some of his early published articles about stonecutting or carving. In the end the author published some new important data and corrections to his two first books dedicated to Kopriva and its stonecutters, and some new discoveries about stone architecture and monuments.Table of content

Knjigi na pot (Monika Kropej Telban in Ingrid Slavec Gradišnik)
Uvod (Božidar Premrl)
Zasnova knjige (Božidar Premrl)

I
Milko Matičetov

Milko Matičetov, s Krasa doma, moj tate
Izbrani pogovori z Milkom Matičetovim in objave ob njegovih jubilejih (Zarja Koliševska)
Pogovor z dr. Milkom Matičetovim (Marko Terseglav)
Milko Matičetov – rojak iz Koprive (Nataša Kobal)
Pogovor z Milkom Matičetovim ob prejemu Štrekljeve nagrade (Uredništvo revije
Kras)
Besedila iz predala
Iz dnevniških zapisov Milka Ukmarja v letih 1936/37
Mladostni spomini v terenskih zvezkih
O nuncih, nuncah in strinah iz »zlate Koprivce«, da o Brejcih in drugih niti ne govorimo
Koprivci
Brejci
Kaj pravijo o Koprivcih
Koprivski uhači
Koprivci zmerom v vojski zoper Skopeljce
Koprivci in divji Hruševljani
Kraševci, Pivčani, Čiči in Marija Terezija
Črnogorci in Bosnjaki, Cigani in Romuni v Koprivi
Koprivski gospodje
Zgodbe starih časov
Stara Kopriva – Ajdovska vas
Gotska cerkev sv. Lovrenca pri Koprivi
Grad in cerkev sv. Elije na Brjah
O novi cerkvi v Koprivi
Božje poti
Nekaj drobiža o Krasu, Koprivi in še čem
Včasih je bilo
Nenavadni dogodki
Kontrabantarji
Berači
Vinske mušice
Vojska, vojaki, vojni časi
Kaj pravijo o drugih vaseh po Krasu in okolici

Avber. Dane pri Sežani. Gorjansko. Griže na Vrheh. Hruševica. Kobjeglava. Krajna vas. Križ. Miren. Nanos. Opatje selo. Otlica. Pliskovica. Ponikve. Raša. Repen. Sežana. Skopo. Šepulje. Štanjel. Tomaj. Vipava
To in ono od kdove kod
Kmečko gospodarstvo
Nekdaj so vse vasi imele črednika in ovčarja
Včasih so jeli bolj revno
Kako so se nekdaj oblačili in nosili
Kako in kje so prali in kako so se umivali
Stare navade in šege – kako so živeli
Fantovanje in svatbe
Smrt
O knjigah, branju, učiteljicah in učiteljih
Domače zdravilstvo
Vera, pobožnost, vraževerje
Črnošolci in črne bukve
Zakladi cvetejo
Coprnije, uroki in zagovori
Coprnice
Hudič, zlodej,
škratle, spak
Vedomci, kresniki
Nekdaj je bilo več strahov
Štorklje
Šembilja
Molavar
Plesi in godci
Razlagalne povedke
Legende
Smešne in zabavne zgodbe
Smešne zgodbe Edvarda Noviča - Štefetovega in Rudolfa Guliča - Lahovega
Zgodbe Edvarda Štefetovega
Zgodbe Rudolfa Lahovega
Pravljice
Kralj Matjaž
Tri hčere, grofovič in hudič
Rešena nevesta
Mačeha izdala hčeri hudiču
Užaljene duše
Kako sem volka skojnal
Pesmi vsake sorte
Pesmice
Razne pesmi
Otroške
Kako razni ptiči pojejo
Kolednice
Razne šaljive
Iz
Slovenskih ljudskih pesmi
Pesmi in pripovedi iz Koprive s tonskih posnetkov
Pesmi
Pripovedi
Uganke
Zbadljivke
Vaške
špotljivke
Imenske zbadljivke
Kako zvoni po vaseh
Vremenska in časovna prerokovanja in vraže
Prerokbe
Vraže - reki
Pregovori in reki
Svetniki in svetnice v vremenskih pregovorih in rekih
Še pest pregovorov in rekov o vremenu in času
Reki in rečenice o svetnikih in svetih rečeh
Pobožni vzkliki in vzdihljaji
Rečenice in rekla
Življenjske modrosti
Modrosti iz kmečkih ust
O fantih in puncah
Posmehljive in hudomušne
O pticah in živalicah
Primere ali
priglihe
Tako se reče
Narečno besedišče
Rastline: rože, pleveli, trave, zeli, gobe
Korespondenca s tomajskim župnikom Albinom Kjudrom

Objavljena besedila (izbor)
Primorski ljudski napisi v Ljudskem tedniku
1. Cerkev sv. Martina v Grižah z najstarejšim slovenskim napisom na Primorskem
2. Slap in slapenski most z napisom imenitnega mojstra Antona Trošta
42. Kreplje – porton Starešinovih iz časa »francoske vojske«
43. Kreplje in ponovno štancar Luka Brundula
48. Podraga –
kolona Žepanovskih
93. Križ pri Sežani s križem dveh Jožefov Macarolov na žegnu
102. Skopo – šap štirne pri Blažkovih Na kalu
Neobjavljena napisa iz Dutovelj in Godenj
Nagrobnik Blaža Tavčarja iz Godenj na dutovskem pokopališču
Napisni kamen pri Blaževih v Godnjah
Leposlovni in drugi spisi iz dijaških listov

Tihe besede
Kralj Matjaž
Oj, lepa kraška vas!
Slovenska narodna pesem
O tujkah

Gmajna
Še bomo ostali, čeprav nam diši pelin
Pismo o narodnem blagu
Kraška narodna
1316
Jutro
Brinjevke
Domače pokopališče
Mestno pokopališče
1320
Mrtvi materi1321
Druge izbrane predvojne objave
Narodni pregovori
Ljudska modrost
Kako je na Pivki
Koledovanje v tomajski župniji na Krasu in v Trebčah
Izbrane povojne objave
Kraško premoženje
Utrinki iz ljudskega pesništva
Veliki Škržadar. Sonce me sili peti
Ime Štanjela v skrivni govorici Rezijanov: »Nabuzec« (sveder)
Hišna imena v krajevni skupnosti Štanjel
Slovenskim Orlícam pristrižene peruti. Ženska onomastika od srednjega veka do danes

II
Dopolnitve in popravki h knjigama o Koprivi (Božidar Premrl)
Dopolnitve h knjigi
Kraški kruh njeni kamnolomi in kamnarji
Dopolnitve h knjigi Slavno županstvo v Koprivi. Zgodovina iz turna Sv. Elije

III
Slovar narečnih in drugih manj znanih besed

IV
Viri in literatura
Viri
Literatura
Spletni viri
Terenski zvezki in dnevniki Milka Matičetovega
Objave Milka Matičetovega (Milko Ukmar, Vane Bilič, Jape Kruh, Vane Orel) o Krasu in Kraševcih
Radijska oddaja
Pripovedovalci
Strokovni svetovalci
Znaki, kratice in krajšaveMore ...

Iztok Ilich: Božidar Premrl: Bedenice: Kraški šopek Milka Matičetovega iz Koprive; Rtvslo.si, 20.11.2019

Olga Knez: Mejni človek, ki je povezal Slovence v Furlaniji s Slovenijo. 100-letnica rojstva Milka Matičetovega; Primorski dnevnik, 11.9.2019, str. 7-8

Julijan Čavdek: Kraški šopek Milka Matičetovega; Radio Trst A, 22. 7. 2019

Marica Uršič Zupan: Poklon etnologu iz Koprive; Primorske novice, 19.7.2019Regular price
39.00 €

Online price
35.10 €


Keywords
history
Kopriva
Matičetov, Milko
Slovenian folk tradition
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR