Assoc. Prof. Jurij Fikfak, PhD


+386(0)1/4706290

jurij.fikfak@zrc-sazu.si


Links


Studied Slovenian language and literature and ethnology. Received his Master’s and doctor’s degree in ethnology at the Faculty of Arts in Ljubljana. In 1982 he was employed at the Institute for Slovenian Ethnology. For some time he studied abroad, namely in 1985/86 as a DAAD scholar in Germany (in Munich and Tuebingen) and in a school year 1994/95 in the USA (Boston and Cambridge). He co-organized several international scientific councils and edited several books and other publications. He is co-editor in chief of journal Traditiones and editor of series Opera ethnologica Slovenica, and co-director of the course Intepretation und Verstehen at the Inter University Center Dubrovnik. He is a member of different international ethnological, sociological associations (SIEF, AFS, EASA, DGV, ISA, etc.) and a member of executive board of IASS-AIS (International Association for Semiotic Studies).

Most important fields of research are

History, theory and methodology - especially questions of qualitative research; ritual practices; village monographs; semiotics of culture.

Ideologija dr. romana, Jurij Fikfak. 1980

Iz etnološkega in folklorističnega dela Jakoba Volčiča, objavljenega v Novicah 1851-1881, Jurij Fikfak. 1984

Elementi za branje Linhartove Županove Micke in Richterjeve Die Feldmühle, Jurij Fikfak. 1984

Drabosnjakov Pasijon : primerjava med dvema oblikama postavitve (1982-1983 in ca. 1900-1933), Jurij Fikfak. 1984

Elementi za branje noviških in etnoloških strokovnih besedil med 1848 in 1860, Jurij Fikfak. 1988

Jakob Volčič življenje in delo, Jurij Fikfak. 1989

Zgodbe o meji, Jurij Fikfak. 1990

Kdo je moj bližnji ali pogled v lastno tujost? : pregled potopisja na Slovenskem med 1840 in 1890, Jurij Fikfak

Teorija in praksa večpredstavnosti v etnologiji na konkretnih primerih, Jurij Fikfak. 1998

"In principi je bila Basida" - in njen po-ustvarjalec, Jurij Fikfak. 1999

O jeziku dela "Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Jurij Fikfak. 1999

O Hacquetovih upodobitvah in opisih drugega, Jurij Fikfak. 2003

O recepciji in produkciji harmonije : nekaj izhodišč na primeru škoromatov, Jurij Fikfak. 2005

Gregor Krek in začetki znanstvenega raziskovanja kulture drugega, Jurij Fikfak. 2006

Med delom in celoto : nekatera vprašanja etnološkega raziskovanja in reprezentacije, Jurij Fikfak. 2008

Pogledi na ritualnost in ritualne prakse na Slovenskem, Jurij Fikfak. 2008

Cultural and social representations on the border : from disagreement to coexistence, Jurij Fikfak. 2009

Pratiche rituali del carnevale in Slovenia : l'interazione tra ricercatore e testimoni della tradizione, Jurij Fikfak. 2009