Zverina nam vse požre. Folklorne in spominske pripovedi prebivalcev z Blok, Loške doline, Knežje njive, okrog Turjaka, Hočevja, Dobrega Polja, Žlebiča in še kje

Author: Ilja Popit
Year: 2021Table of content

Beseda h knjigi

Prej je bilo vse drugače

O narečnih govorih in zapisu

I. Pravljice

II. Bajčne povedke

III. Vražljive povedke

IV. Strašljive povedke

V. Legendne povedke

VI. Razlagalne povedke

VII. Zgodovinske povedke

VIII. Socialne povedke

IX. Živalske povedke

X. Anekdote

XI. Šaljive povedke

XII. Etnološke drobtine

Besednjak narečnih in manj znanih besed

Abecedni seznam pripovedovalcev z zaporedno številko pripovedi

Glavni navajani pripovedovalci

Po spominu zapisane pripovedi

Kazalo pripovedi

Summary

ZussamenfassungMore ...Regular price
25.00 €

Online price
22.50 €


Keywords
dialects
dictionaries
Dolenjska
Notranjska
Slovene language
Slovenian folk tales
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR