Title:
Vəkuli riti v garžet. Zgodbe s Kraškega roba do Brkinov, Sežane in Razdrtega
Author:
Year:
Compilation:
Glasovi 47
Keywords:
Language(s):
Description

Vəkuli riti v garžet, 47. knjiga v zbirki Glasovi, s pokrajinskega vidika zapolnjuje vrzel med Brkini, Krasom, Notranjsko ter Vipavsko dolino in vsebuje 541 v narečju zapisanih folklornih pripovedi, ki so razporejene v 10 razdelkov: pravljice, razlagalne, bajčne, strašljive, legendne, zgodovinske in šaljive povedke ter etnološke pripovedi in anekdote. Omenjene folklorne pripovedi so bile zbrane v 56. vaseh iz šestih občin. Njihova snov bo dobrodošel predmet raziskav za etnologijo in druge družbene vede in različne jezikoslovne panoge, saj posredujejo za življenjski stil in duhovno kulturo pomembno gradivo iz preteklih stoletij, med drugim tudi nekaj zelo starih folklornih in celo za mitologijo pomembnih motivov.

The book (ˈAround the buttocks into the pocketˈ– the phrase signifies taking long distances and curves, despite the fact that the goal is just around the corner) contains 560 dialectical stories, including (fairy) tales, legends, myths, ethnological, historical, social, and interpretative stories, as well as spooky and comical stories, and anecdotes. The stories originate in the area between the western region of Slovenia (Brkini, Karst, Vipava Valley) and Italy, Istra and Croatia. The contents of this book is lifestyle of our ancestors mainly from the last century, including folk customs, festivities, religion, and social aspects of the Poor and the superiority of the Rich, told by 109 storytellers, who are mostly descendants of those ancestors. Informative and interesting facts about the region are accompanied by humorous stories and anecdotes, for the laughter was always the best medicine to get through difficult times.

More ...

Vladka Tucovič: NOVA KNJIGA KRAŠKIH PRIPOVEDI; Novi glas 26.1.2017

Simona Bandur: ZGODBE, NABRANE VƎKULI RITI U GARŽET; Delo 13.06.2016

Iztok Ilich: ŠE VEDNO NA PREPIHU; VƎKULI RITI U GARŽET; Bukla let. 12/št. 123-124, julij – avgust 2016

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-888-9

Specifications

hardback • 14 × 20,5 cm • 362 pages

Price

25,00 EUR (Regular)
19,00 EUR (Club)

E-publications