Title:
Tih spomin vsem žrtvam boja. Diferenciacija in interference v slovenskem pesnjenju med drugo svetovno vojno 1941–1945
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Monografija Iz kaosa kozmos in prvi dve knjigi iz zbirke Poezija konteksta so posvečene pesnjenju v okviru slovenskega  odporniškega gibanja in z njim povezane revolucije v drugi svetovni vojni 1941–1945. Drugi dve zajemata pesnjenje slovenskih prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko v drugi svetovni vojni od 1941 do 1945 in pesnjenje Slovencev od italijanske zasedbe slovenskega ozemlja po rapalski pogodbi leta 1920 in slovenskih mobilizirancev v italijansko vojsko v drugi svetovni vojni 1941–1943.Tukajšnja peta knjiga obravnava pesnjenje v okviru različnih skupin, ki se niso strinjale z Osvobodilno fronto in so delovale mimo nje ali proti njej. Uvodoma nakazuje stičišča med obema medvojnima taboroma. Navedeni primeri snovnega prevzemanja so kljub deklarativnemu raz-ločevanju in najhujšemu nasprotovanju njihovih nosilcev dokaz, da so bile vojna resničnost in usode posameznikov v njej veliko bolj življenjsko prepletene in povezane, kot se to dá dojeti iz dnevnih parol in enostranskih izjav.

The monograph Iz kaosa kozmos (From Chaos to Cosmos) and the first two books from the Poezija konteksta (Poetry of Context) series explore the poetry created during the period of the Slovenian resistance movement and the related revolution during the Second World War (1941-1945). The third and fourth book analyze the poetry created by Slovenians who in the Second World War were forcefully drafted into the German army; Slovenians who lived in the period of the Italian occupation of the Slovenian territory under the 1920 Treaty of Rapallo; and those who were mobilized into the Italian army during WWII.

The fifth book ('In Memory of All Victims of War: Differentiation and Interferences in Slovenian Poetry during the Second World War 1941-1945') examines different groups of people who did not agree with the agenda of the Liberation Front and acted against it. “Preface" examines the common ground between both political options, with examples which demonstrate that the reality of war and the fate of individuals who experienced it were much more intertwined and related than it could be gleaned from the slogans of that period. The chapter “Types of Poetry Created by the Home Guard" reveilles, ironical anthems, and satirical poems – are an exact mirror image of partisan poetry. The chapter titled “Motifs in the Home Guard Poetry" deals with the themes of fight, thought, and death, which up to now have never been examined and presented to the general public. Three characteristic authors presented in this chapter are Vinko Žitnik, Vid Ambrožič, and Tine Debeljak; the latter was able to grasp the tragedy of the Slovenian schism more than anyone else. Both political options quote France Prešeren’s poem “Baptism at the Savica".

Table of content

SPREMNA BESEDA
UVODNE PRIMERJAVE
1. Torzo v raziskovanju pesnjenja med II. svetovno vojno 1941–1945
2. Medbesedilne navezave
3. Slovenski pasijon 1941–1945
NAGOVARJAJOČE VRSTE DOMOBRANSKEGA PESNJENJA
1. Budnica
2. Himna
3. Satira
IZ MOTIVIKE DOMOBRANSKEGA PESNJENJA
1. Boj
2. Misel
3. Smrt
PRIMERJAVA KARAKTERISTIČNE MOTIVIKE Z OBEH STRANI
1. Dies irae
2. Krvava rihta
3. Sprava med drugo svetovno vojno in po njej
KARAKTERISTIČNI AVTORJI
1. Vinko Žitnik
2. Tine Debeljak
3. Vid Ambrožič
BRATOMORNA VOJNA V SLOVENSKI LITERATURI
1. Reaktualizacija Krsta pri Savici v literarjenju med drugo svetovno vojno
2. Janeza Kolenca (1922–2014) pogovori z mrtvimi
3. Strah in pogum v literaturi Vladimira Kavčiča (1932–2014)
SKLEP

More ...

Iztok Ilich: MARIJA STANONIK, TIH SPOMIN VSEM ŽRTVAM; Radio Slovenija Ars

Iztok Ilich: TIH SPOMIN VSEM ŽRTVAM BOJA; Bukla let. 12/št. 122, junij 2016

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-868-1

Specifications

hardback • 16,5 × 23,4 cm • 360 pages

Price

25,00 EUR (Regular)
20,00 EUR (Club)

E-publications