Skip to main content
Srbi v Sloveniji, Slovenci v Srbiji


Edited by: Ingrid Slavec Gradišnik, Dragana Radojičić
Year: 2010


The book ('Serbs in Slovenia, Slovenians in Serbia') contains discussions of research findings summed up by Serbian and Slovenian ethnologists of the ZRC SAZU Institute of Slovenian Ethnology (Ljubljana) and the Institute of Ethnography SASA (Belgrade) based on two two-year bilateral research projects (Serbs in Slovenia, Slovenians in Serbia. Studying Ethnological Issues and Recognizing Professional Orientations, 2006–2007, and Cultural and Academic Contacts. Serbs and Slovenians between the 19th and 21st Centuries, 2008–2009). The implementation of research included some fieldwork, as well as study of literature and archive sources. Although, strictly speaking, the resulting findings cannot be considered comparable pairs of two, what they have in common is contemporary research grounds with regard to relationality, processuality and symbolic attribution of ethnical, cultural, national, generational, and social identification, to the longevity of history vs. the almost instant impacts of contemporary cultural flows as well as political upheavals.Table of content

Drugi o drugih in sami o sebi / on Others and on Oneself (Ingrid Slavec Gradišnik)

OBZORJA / HORIZONS

Ingrid Slavec Gradišnik, Etnologija v Sloveniji in Srbiji. Dve tradiciji »jugoslovanske« etnologije? (Ethnology in Slovenia and Serbia: Two traditions of »Jugoslav« Ethnology?)

Lada Stevanović, Nacionalno vaspitanje. Konstrukcija jugoslovenske nacije u časopisu Jugoslovenče (1931–1941) (National Education: The Construction of Yugoslav Nation in the Journal Jugoslovenče, 1931-1941)

Naško Križnar, Etnografski film v Sloveniji in v Srbiji. Oris rezultatov projektne naloge (Ethnographic Film in Slovenia and Serbia: Outline of Project Results)

SRBI V SLOVENIJI / SERBS IN SLOVENIA

Mirjana Pavlović, Srbi u Sloveniji. Manjinske organizacije (The Serbs in Slovenia: Minority Organizations)

Jadranka Đorđević Crnobrnja, „Iz Beograda sam.“ Prilog proučavanju etničkog identiteta Srba u Sloveniji (“I am from Belgrade": Understanding Serbian Ethnic Identity in Slovenia)

Milina Ivanović Barišić, Srbi u Beloj Krajini. Uvid u sadašnje stanje (Serbs in Bela Krajina: Insight into the Current Situation)

Dragana Radojičić, Srpski specijaliteti na slovenačkoj trpezi (Serbian Dishes on the Slovenian Table)

Srđan Radović, Juče na Balkanu, danas u vašem stanu. Nekolika zapažanja o neofolk muzici medju publikom u Sloveniji (Made in the Balkans, ready to Use at Home: Some Remarks on Neofolk Music in Slovenia)

Ivan Đorđević, Recepcija neofolka u Sloveniji. Identitetske politike u ritmu ’lakih nota’ (Reception of Neofolk Music in Slovenia: Identity Politics in the Beat of 'Easy Listening Tunes')

Marta Stojić, Antropolog – novinar ili državni neprijatelj. Izbrisani Slovenije (Anthropologists as Scientist, Journalists, or the Enemies of the State: The “Erased" in Slovenia)

SLOVENCI V SRBIJI / SLOVENIANS IN SERBIA

Mojca Ravnik, Nekaj pogledov v preteklost in sedanjost beograjskih Slovencev (Some Insights into the Past and Present of Slovenians Living in Belgrade)

Saša Poljak Istenič, Pomen društev za izseljence. Društvo Slovencev »Sava«, Beograd (The Importance of Emigrant Societies: The Sava Slovenian Society of Belgrade)

Monika Kropej , Nekaj utrinkov o društvu Slovencev »Sava« v Beogradu (A Few Impressions on the Sava Slovenian Society in Belgrade)

Mojca Ravnik, »Sprejeli so nas za svoje«. Otroci internirancev iz taborišča Sárvár na Madžarskem v reji pri kmetih v Bački med 2. svetovno vojno (“They have accepted Us as their Own": Children of Slovenian Prisoners at the Sárvár Labor Camp in Foster Care with Farming Families in Vojvodina During the Second World War)

Anica Sabo, Slovenački kompozitori u Srbiji. Davorin Jenko, Mihovil Logar, Zlatan Vauda (Slovenian Composers in Serbia: Davorin Jenko, Mihovil Logar, Zlatan Vauda)

Mladena Prelić, Kako pamtimo Davorina Jenka (Davorin Jenko in Social Memory)

Miroslav Niškanović, Prezimena Slovenaca u Srbiji na početku XXI veka (Surnames of Slovenians in Serbia at the Beginning of the 21st Century)

BIBLIOGRAFIJA / BIBLIOGRAPHY

Biljana Milenković-Vuković, Slovenci u Srbiji. Bibliografija sa anotacijama (Slovenians in Serbia: Bibliography with Annotations)
price
sold out


Keywords
bibliography
collective volume
ethnic groups
ethnology
national identity
national minorities
Serbia
Serbs
Slovenes
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR