Skip to main content
Slovar bovškega govora


Author: Barbara Ivančič Kutin
Year: 2007Table of content

Od zamisli do slovarja (Predgovor)

Opis bovškega govora

Glasoslovje

Samoglasniki

Soglasniki

Oblikoslovje in besedotvorje

O bovškem besedju in govoru danes

Pojasnila k slovarju

Kratice označevalnikov in slovničnih podatkov

Krajšave in kratice virov

Znaki

Zgradba gesla

Slovar

Dodatek: Neznano besedje s seznama Hinka Klavore

Literatura in viri

Bovško (zemljevid)
price
sold out


Keywords
Bovec
Bovec speech
Bovško
dialectal dictionaries
dialectical dictionaries
dialectology
dialects
dictionaries
Slovene language
Slovenian dialects
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR