Table of content

Od zamisli do slovarja (Predgovor)

Opis bovškega govora

Glasoslovje

Samoglasniki

Soglasniki

Oblikoslovje in besedotvorje

O bovškem besedju in govoru danes

Pojasnila k slovarju

Kratice označevalnikov in slovničnih podatkov

Krajšave in kratice virov

Znaki

Zgradba gesla

Slovar

Dodatek: Neznano besedje s seznama Hinka Klavore

Literatura in viri

Bovško (zemljevid)

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-6568-92-0

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 116 pages

Price

sold out