Description

Bovški govor spada v obsoško narečje, tj. najsevernejše narečje primorske narečne skupine. Bovški govor v širšem pomenu se govori od vasi Srpenica po dolini reke Soče navzgor do Vršiča ter po dolini reke Koritnice do Predela. V ožjem pomenu k bovškemu govoru prištevamo Bovec in okoliške vasi v Bovški kotlini (Plužna, Čezsoča, Kal-Koritnica). V slovarju so zbrane predvsem tiste narečne besede z Bovškega, ki jih ni mogoče najti v slovarjih knjižnega jezika ali se njihov pomen razlikuje.

Table of content

Od zamisli do slovarja (Predgovor)

Opis bovškega govora

Glasoslovje

Samoglasniki

Soglasniki

Oblikoslovje in besedotvorje

O bovškem besedju in govoru danes

Pojasnila k slovarju

Kratice označevalnikov in slovničnih podatkov

Krajšave in kratice virov

Znaki

Zgradba gesla

Slovar

Dodatek: Neznano besedje s seznama Hinka Klavore

Literatura in viri

Bovško (zemljevid)

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-6568-92-0

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 116 pages

Price

sold out

E-publications

(5 MB)
Database Fran (2015)
ISBN 978-961-254-829-2