Title:
Semiotika kmetstva v tranziciji. Slovenski vaščani in njihovi sorodniki v Ameriki
Author:
Other authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Predgovor

PRVI DEL – Dinamike dialoškega razmerja med kmečko vasjo in njenim etničnim nasprotjem:

Semiotični pristopProlog – »Tuji vsiljivec« (Po Pierceu): Kmečka vas in njeni številni drugi

Prvo poglavje – Bežen pogled na vas in na njeno sestrsko etnično skupnost v Clevelandu in Hibbingu

DRUGI DEL – Teoretska vprašanja in terminologija:

Od zunanje k notranju perspektiviDrugo poglavje – Nacionalizem, etnična identiteta in transnacionalizem. Terminološka vprašanja

Tretje poglavje – Ali lahko odkrijemo notranjo perspektivo? Interpretativna antropologija in antropologija uprizoritve

Četrto poglavje – Semiotika kulture

TRETJI DEL – Vas Žerovnica in slovenski skupnosti v Clevelandu (Ohio) in Hibbingu (Minnesota)

Peto poglavje – Žerovnica, njena preteklost in prihodnost

Šesto poglavje – Zgodba o etnični skupnosti v Clevelandu

ČETRTI DEL – Semiotični portreti

Sedmo poglavje – Semiotični porttrezi v kontekstu kulture

Osmo poglavje – Sklepne opombe

Literatura in viri

Izbrana bibliografija Irene Portis-Winner

Spremna beseda: Jurij Fikfak, Na poti k semiotiki podeželja in izseljenstva

Pojasnila k izdaji

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-05-1

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 195 pages

Price

not for sale