Skip to main content
Semiotika kmetstva v tranziciji. Slovenski vaščani in njihovi sorodniki v Ameriki.


Author: Irene Portis-Winner
Year: 2005Table of content

Predgovor

PRVI DEL – Dinamike dialoškega razmerja med kmečko vasjo in njenim etničnim nasprotjem:

Semiotični pristopProlog – »Tuji vsiljivec« (Po Pierceu): Kmečka vas in njeni številni drugi

Prvo poglavje – Bežen pogled na vas in na njeno sestrsko etnično skupnost v Clevelandu in Hibbingu

DRUGI DEL – Teoretska vprašanja in terminologija:

Od zunanje k notranju perspektiviDrugo poglavje – Nacionalizem, etnična identiteta in transnacionalizem. Terminološka vprašanja

Tretje poglavje – Ali lahko odkrijemo notranjo perspektivo? Interpretativna antropologija in antropologija uprizoritve

Četrto poglavje – Semiotika kulture

TRETJI DEL – Vas Žerovnica in slovenski skupnosti v Clevelandu (Ohio) in Hibbingu (Minnesota)

Peto poglavje – Žerovnica, njena preteklost in prihodnost

Šesto poglavje – Zgodba o etnični skupnosti v Clevelandu

ČETRTI DEL – Semiotični portreti

Sedmo poglavje – Semiotični porttrezi v kontekstu kulture

Osmo poglavje – Sklepne opombe

Literatura in viri

Izbrana bibliografija Irene Portis-Winner

Spremna beseda: Jurij Fikfak, Na poti k semiotiki podeželja in izseljenstva

Pojasnila k izdaji
price


Keywords
American Slovenes
Cleveland
cultural contacts
culture
culture
ethnicity
ethnography
Hibbing
national identity
semiotics
Slovenia
Slovenian emigrants
United States of America
USA
Žerovnica
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR