Title:
Procesualnost slovstvene folklore. Slovenska nesnovna kulturna dediščina
Author:
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Uvod: Slovstvena folklora – zavržena umetnost?

A. VZVODI OBSTAJANJA SLOVSTVENE FOLKLORE

1. Začetki slovstvene folklore

2. Nosilci slovstvene folklore

3. Sodobna slovstvena folklora: da ali ne?

B. PROCESUALNOST SLOVSTVENE FOLKLORE

4. Folklorizacija

5. Tradicija + starost – kriterija slovstvene folklore

6. Od tipizacije k tipologiji slovstvene folklore

C. DRUGOTNE OBLIKE SLOVSTVENE FOLKLORE

7. Otroška slovstvena folklora

8. Slovstveni folklorizem

9. Avdiovizualizacija slovstvene folklore

Č. AVTORIZACIJA SLOVSTVENE FOLKLORE

10. Poustvarjanje slovstvene folklore

11. Bibliofilsko literarjenje slovstvene folklore

12. Literarizacija slovstvene folklore

Sklep: Poglavitni rezultati in perspektive nadaljnjega razvoja slovenske slovstvene folkloristike na meji dveh tisočletij

Objave

Summary

Viri in literatura

Razčlenjeno kazalo

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-82-5

Specifications

paperback • 16,5 × 23,5 cm • 503 pages

Price

not for sale