Title:
Procesi ustvarjanja kulturne dediščine. Kraševci med tradicijo in izzivi sodobne družbe
Author:
Other authors:
afterword by Janez Bogataj
edited by Jurij Fikfak
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Monografija, podprta s teoretskim premislekom in temeljitim terenskim delom razkriva vlogo kulturne dediščine med tradicijo in inovacijo na Krasu. Glavni namen dela ni le predstavitev pomena dediščine v sodobnem, globalnem svetu, temveč tudi njenih glavnih nosilcev, ustvarjalcev in uporabnikov dediščine, Kraševcev; delo razgrinja dobre in napačne prakse reprezentacije vaške preteklosti, uporabe dediščine za razvoj turističnih dejavnosti in predstavitev svojih bivalnih okolij, pomen dediščine za označevanje kraške identitete itd. Načenja pa tudi vprašanja o vlogi stroke pri ustvarjanju kraške dediščine, o dobrih in nekoliko zgrešenih pristopih strokovne javnosti pri upoštevanju lokalnih izkušenj, prepričanj, idej itd.

Based on theoretical reflection and extensive fieldwork, this volume ('Cultural Heritage Creation Processes. Karst Residents between Tradition and Modern Society') reveals the role of cultural heritage between tradition and innovation in the Karst region. The main purpose of the work is not only to present the significance of heritage in today’s globalized world, but also its main bearers: the creators and users of heritage living in the Karst region. The work sheds light on good and incorrect practices of representing the rural past, using heritage to develop tourism activities and presenting the local environment, and the importance of heritage for marking local identity. It also discusses the professional role in creating Karst heritage, as well as good and somewhat mistaken approaches by experts in considering local experiences, beliefs, and ideas.

 

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Občina Komen

ISBN

978-961-254-343-3

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 320 pages

Price

25,00 EUR (Regular)
21,00 EUR (Club)

E-publications