Title:
Pravljica in stvarnost. Odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine
Author:
Year:
Compilation:
ZRC 5
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga temelji na stotih ljudskih pravljicah in povedkah iz Štrekljeve zapuščine, ki so bile zapisane na Slovenskem v drugi polovici 19. stoletja. V njih se izražata stvarno življenje in kultura tistega časa in starejših obdobij. Nekatera od sporočil, ki jih pravljice in povedke vsebujejo, so bila namreč pravljicam dana že ob nastanku v preteklosti, ki se nam časovno izmika. Tako odsevajo v ljudskih pravljicah in povedkah na eni strani arhaične predstave iz družbene in duhovne zgodovine starih obdobij, na drugi pa sestavine pripovedovalčevega vsakdanjega življenja in njegove resničnosti. Te sestavine je pripovedovalec črpal iz svoje zavesti kakor tudi podzavesti, ki sta se izoblikovali v njegovem kulturnem okolju, vnesel pa jih je v podedovane okvire pripovednih arhetipov.

This study (Folk Tale and Reality. The Reflection of Reality in Slovenian Folk Tales Based on Examples from Štrekelj's Legacy) is based on one hundred folk tales selected from the legacy of Karel Štrekelj, recorded in Slovenia in the second half of the 19th century. Reflecting both the culture and reality of that time and the past epochs folk tales and legends highlight man's connections with (super)natural powers and his relation to the Universe which he perceived as something of primal importance. Often it is difficult to understand them literally, as structures ofpast social regulations, religious beliefs, ets., are reflected in them. On the other hand, they can disclose elements from the narrator's reality and details from his everyday life. The narator drew these elements from his consciousness as well as his subconsciousness which were molded by his time, his environment, and his social class. He incorporated these elements into the inherited frames.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-90125-7-7

Specifications

paperback • 21 × 29,5 cm • 280 pages

Price

sold out

E-publications