Title:
Pokrajine v Sloveniji
Authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Na svetu je okrog stopetdeset večjih in okrog petdeset manjših držav od Slovenije, vendar se po pokrajinski raznolikosti le malokatera lahko primerja z njo. Na tem majhnem koščku Evrope se stikajo in prepletajo visokogorske Alpe s predalpskimi hribovji in kotlinami, ravninska Panonska nižina z gričevnatim obrobjem, zakraseli svet Dinarskega gorstva s kraškimi planotami in vmesnimi podolji ter sredozemski, večinoma gričevnat svet z blažilnimi vplivi Jadranskega morja. Videofilm prikazuje glavne geografske značilnosti omenjenih pokrajinskih tipov.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6500-14-7

Specifications

VHS • 27 min

Price

no longer available

E-publications