Title:
O igri in delu
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

The monograph introduces the concept of work, which is inherent in human being as is play. This concept of work can be understood simultaneously as a powerful means of socialisation and as a disciplining instrument. The author problematizes the dichotomy between play and work as a construct that emerged in the specific historical and geographical context of early industrialization. She introduces the educational value attributed to work and presents how this understanding of work has historically changed through different political and socio-economic circumstances. Drawing on ethnographic studies and theorising from the fields of psychology, sociology, cultural anthropology, and social anthropology, the author analyses why and how preschool children participate in everyday work at home and in kindergarten. The author draws connections between children's participation in work and children's sociality and intersubjectivity as core human capacities as social beings. Preschool children are included as research participants along with adults, and by presenting their perspectives, this volume demonstrates the complexity of social life from an early age.

Additionally, it provides new insights into how cultural understandings of work and play are shaped and how the relationship between work and play unfolds in children's everyday lives.

Table of content

Uvod
Metodologija in predstavitev raziskovalnega okolja
Struktura knjige

I Teoretski okvir: Antropologija otroštva
Raziskovanje otrok in otroštva
Kako razumeti delo
Kako razumeti igro
Odnos do dela v otroštvu skozi čas
Antropološki pogled na delo otrok kot sestavni del socialnega učenja

II Otroštvo v preteklosti
Družina in vzgoja med kmečkimi in delavskimi sloji
Delo otrok v družinskem gospodarstvu
Otroštvo med delom in igro
Družbenokoristno delo
Konec dela otrok?

III Etnografska raziskava
Delo kot vzgojna metoda v vrtcu
Spomini na otroštvo staršev in starih staršev
Sodobno otroštvo med delom in igro z vidika staršev
Različni principi učenja ob (ne)vključevanju v delovna opravila
Delo in igra z vidika otrok
Fotografije, ki so jih posneli otroci, pripovedujejo
Družabni svet otrok
Vključevanje v delo kot oblika socialnega učenja

Sklep
Viri in literatura
Playing at Work, Working at Play: Anthropology of Early Childhood

More ...

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0515-0

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 192 pages

Price

20,00 EUR (Regular)
17,00 EUR (Club)