Title:
Kočevarska folklora. V šegah, navadah, pravljicah, povedkah, legendah in drugih folklornih izročilih
Gottscheer Volkstum. In Sitte, Brauch, Märchen, Sagen, Legenden und anderen volkstümlichen Überlieferungen
Author:
Other authors:
Year:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Hans Jochen Peters: Nagovor veleposlanika Zvezne republike Nemčije

August Gril: Predgovor

Alojzij Pavel Florjančič: Knjigi na pot

Alojzij Pavel Florjančič: O avtorju

Uredniško in redakcijsko pojasnilo

KOČEVARSKA FOLKLORA

Spremna beseda avtorja

Kazalo

Šege, navade in vraže

Ljudsko zdravilstvo

Pravljice

Povedke

Povedke o bajnih bitjih

Povedke o duhovih

Povedke o coprnicah

Povedke o zakopanih zakladih

Povedke o hudiču

Bajke o kačah

Okamneli

Izginula vodovja

Čudežne koreninice

O cerkvah in kapelicah

Poroke med sorodniki

Zgodovinske povedke

Povedka o vrnitvi domov

[Pravljične] legende

Smešnice

Pregovori in pregovorne rečenice

Kočevarske uganke

Zvonjenje zvonov v kočevarskem narečju

Zbadljivi vzdevki in verzi za kočevarske vasi

Vremenski pregovori

Psovke in zmerljivke v kočevarskem narečju

Ljudske igre na Kočevskem

Izštevanke

Marija Stanonik: Kočevarska slovstvena folklora. Primerjave in vzporednice

Tomaž Markovič: O Tschinklovem koledarju in njegovih izštevankah

Alojzij P. Florjančič: O šeststoletni zgodovini Kočevarjev

Sodelavci pri knjigi

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Društvo Kočevarjev staroselcev

ISBN

961-6500-72-4

Specifications

hardback, jacket • 17 × 25 cm • 624 pages

Price

sold out

E-publications