Skip to main content
Kočevarska folklora. V šegah, navadah, pravljicah, povedkah, legendah in drugih folklornih izročilih.
Gottscheer Volkstum. In Sitte, Brauch, Märchen, Sagen, Legenden und anderen volkstümlichen Überlieferungen.


Author: Wilhelm Tschinkel
Year: 2004Table of content

Hans Jochen Peters: Nagovor veleposlanika Zvezne republike Nemčije

August Gril: Predgovor

Alojzij Pavel Florjančič: Knjigi na pot

Alojzij Pavel Florjančič: O avtorju

Uredniško in redakcijsko pojasnilo

KOČEVARSKA FOLKLORA

Spremna beseda avtorja

Kazalo

Šege, navade in vraže

Ljudsko zdravilstvo

Pravljice

Povedke

Povedke o bajnih bitjih

Povedke o duhovih

Povedke o coprnicah

Povedke o zakopanih zakladih

Povedke o hudiču

Bajke o kačah

Okamneli

Izginula vodovja

Čudežne koreninice

O cerkvah in kapelicah

Poroke med sorodniki

Zgodovinske povedke

Povedka o vrnitvi domov

[Pravljične] legende

Smešnice

Pregovori in pregovorne rečenice

Kočevarske uganke

Zvonjenje zvonov v kočevarskem narečju

Zbadljivi vzdevki in verzi za kočevarske vasi

Vremenski pregovori

Psovke in zmerljivke v kočevarskem narečju

Ljudske igre na Kočevskem

Izštevanke

Marija Stanonik: Kočevarska slovstvena folklora. Primerjave in vzporednice

Tomaž Markovič: O Tschinklovem koledarju in njegovih izštevankah

Alojzij P. Florjančič: O šeststoletni zgodovini Kočevarjev

Sodelavci pri knjigi
price
sold out


Keywords
folk customs
folk literature
folklore research
folk medicine
folk tradition
German folk literature
Gottscheers
Kočevarji
Kočevsko
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR