Title:
Karel Štrekelj. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti
Author:
Year:
Compilation:
ZRC 28
Keywords:
Language(s):
Description

V knjigi je predstavljeno življenje in delo Karla Štreklja, jezikoslovca in etnologa, ki je živel na prelomu iz 19. v 20. stoletje, v času secesije in moderne, in še danes zavzema častno mesto v kulturni zgodovini Slovencev. Z zasnovo, ureditvijo in izdajo monumentalne zbirkeSlovenske narodne pesmi je segel v sam vrh izdajanja ljudskih pesmi v svojem času in le malokatera narodna ali etnična skupina se je konec 19. stoletja lahko postavila s tako strokovno dognano zbirko ljudskih pesmi.

Living at the bridging time between the 19th and 20th century, at the time of the Secession and modern times, Karel Štrekelj, the well-known Slovenian philologist contributed greatly to the development and disciplinary foundation of Slovenian ethnology and Slavic linguistic studies. He contributed the fundamental edition of Slovenian Folk Songs and built, together with Matija Murko the scientific basis for the Slovenian ethnology. Štrekelj also deserves credits for his work on history of Slovene grammar, dialectology, etymology, comparative linguistics and Slovene spelling. In the book his work is exposed as well by material and letters, preserved in Slovene, Austrian and other Archives: there are many Štrekelj’s handwritings and those of the collectors, who helped him to gather folk songs and tales, proverbs, riddles, invocations and other samples of folk tradition.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6358-29-4

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 218 pages

Price

not for sale

E-publications