Title:
Kar tresla se je od lepote. Folklorne pripovedi iz Selške doline
Authors:
Other authors:
illustrations by Agata Pavlovec
afterword by Katja Mohorič Bonča
Year:
Compilation:
Glasovi 50
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga ponuja 551 folklornih pripovedi iz Selške doline: iz dolinskih krajev ob Selški Sori ter hribovskih vasi in zaselkov ob njenih pritokih. Pripovedi so razvrščene v enajst poglavij: pravljice, bajčne, vražljive, strašljive, razlagalne, legendne, zgodovinske, etnološke, socialne, anekdote ter šaljive povedke. Večinoma sledijo živemu govoru in so zapisane v narečju, v knjižnem jeziku pa le tiste, pri katerih zaradi različnih razlogov narečni zapis ni bil mogoč. Povedke na svoj način prinašajo pestrost življenja in dela, ki jo ponuja Selška dolina. Srečamo se z bajčnimi bitji in kraji, ki burijo domišljijo, s strahovi in ljudskimi razlagami neznanega, z verovanjem ter z veseljem in žalostjo, ki spremljata življenje posameznika in celotne družbe. Nanašajo se na domača in obrtna opravila ter na praznovanja, ki so ljudem bogatila življenje. Sobivanje prinese tudi številne anekdote in šaljive zgodbe, ki se prenašajo iz roda v rod. Poleg vsega tega so povedke tudi polne življenjskih modrosti, védenj, znanj, veščin, izkušenj in ravnanj. Folklorne pripovedi spremljajo ilustracije Agate Pavlovec, ki predstavljajo še en zorni kot, še en pogled na družbo in dogajanje v njej.

The Beauty Was Making Her Shake is the 50th book in the Voices series (Glasovi). It contains 551 thought-provoking folk tales from the Selca valley, both from the valley towns by the Sora of Selca as well as from the hills. The tales are divided into eleven chapters: fairytales, myths, superstitious, scary, descriptive, legends, historical, ethnological, social, anecdotes and funny stories. They largely follow the spoken language and are written in the Selca dialect, with the exception of the few folk tales where this was not possible. The folk tales from the Zgornja and Spodnja Sorica, Zgornje and Spodnje Danje and Zabrdo still contain words or phrases that were used in the 13th century when the Germans populated the land.

The folk tales were transcribed between the 1980s and 2017. They were provided by multiple recorders from various parts of the Selca valley as well as from elsewhere. The list of recorders is included at the end of the book. Each of them has left a priceless mark with their approach, experiences and knowledge. This was a very particular way of collecting folk tales which represent our society. In order to do so successfully, multiple viewpoints are required and this is exactly what the book provides.

The folk tales illustrate the variety of life and work on offer in the Selca valley. In the book, we encounter mythical creatures and places that excite our imagination, fears and peoples' explanations of the unknown, superstitions and also the happiness and sadness that are integral parts of individual lives as well as of the society. The folk tales describe domestic as well as trade chores and also various celebrations that brought joy to many peoples' lives. Since several generations of families lived together, there are many anecdotes and humorous descriptions that were passed down from generation to generation. Overall the folk tales are brimming with wisdom, knowledge, skills and practices.

The book was illustrated by Agata Pavlovec, whose drawings represent yet another view of the society and its happenings.

More ...

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0007-0

Specifications

hardback • 14 × 20,5 cm • 316 pages

Price

25,00 EUR (Regular)
20,00 EUR (Club)

E-publications