Skip to main content
Indija Komandija. Prozna ljudska besedila z Vipavskega, Goriškega, s Krasa in Tolminskega iz 19. stoletja.


Author: Anton Pegan
Year: 2007Table of content

UVOD

Franc Černigoj: Skozi prostorje in časje potuje

Božidar Premrl: Učitelj Anton Pegan z vipavskega trga

Monika Kropej: Ljudsko pesništvo iz popotne torbe Antona Pegana

Indija Komandija

Indija Komandija! (Tolminsko; nagajivka)

Indija Komandija (Goriško)

Še nekoliko o Indiji Komandiji (Goriško)

Dostavek (Goriško)

Nekoliko opombic k zadnji pravljici (Goriško)

I. PRAVLJICE

An voče je jemu tri

An voče je jemu tri sine … (Ajdovščina; v narečju)

O treh kraljicah, ki so imele zvezde v čelu (Vipavsko)

Junak kovač (Kras)

O šuštarjevem sinu (Kras)

Od barke, ki je po suhem plavala (Vipavsko)

Vsemogočna ura (Gorica)

Sv. Jožef (Iz Gor, goriških)

Dva brata in tri sestre

Dva brata (Vipavsko)

Brat in sestra (Vipavsko)

Vod trejh predic (Vipavsko; v narečju)

Mačeha in pastorka

Sirota (Ročinj)

Ankárt je šev aden pob'č po sviet

Od kobilce in pa od pobča (Ročinj)

Pob'č an čeč'ca (Ročinj; v narečju)

Od Janeza in še ene take

Od Janeza (Štanjel)

Tri funte hudičeve volne

Od grofa in od treh bratov (Ajdovščina; v narečju)

O grofu in treh bratih (Ajdovščina; jezikovno posodobljeno predhodno besedilo)

Trije bratje (Goriško; v narečju)

Vod trejh bratov (Št. Vid pri Vipavi; v narečju)

Ne povej ženi vsega, kar veš (Goriško)

II. Povedke

Hudič in ...

Kdo premore več, Bog ali Hudič? (Goriška okolica, Štandrež)

Hudič in kmetič (Vipavsko)

Hudič vratar (Ročinj)

Zludi jen šuštar (Vrhje; v narečju)

O strahu in o smrti

Vod strahu (Vipavsko)

O strahovih (Tolminsko)

Pesem vod smrti (Vipavsko; pesem)

Mrtvaška tica (Ročinj)

Mrtvaška procesija (Vipava)

Mrtvi hodijo nazaj (Soška dolina)

Od smrti … (Vipavsko; pesem)

O vetru, skali in vodah …

O vetru (dve besedili) (Kras; iz goriške okolice)

Na Nanosu, blizu svetega Miklavža

Soča, Sava in Drava (Tolminsko)

Bajke

O vesnah (Ročinj)

Vizeri, vesle, salmsonarji

Vizeri (Tolminsko)

Vesle (Goriška okolica)

Salmsonarji (Goriška okolica)

Štorklje (Kras)

O malavarjih (Štanjel)

Lintvern (Vipava; v narečju)

Divlje babe peč (Kanalska dolina)

O divljih ženah v Gargarskej dolini blizu Gorice (Goriško)

Šimbile, šimbilje, šembilje

Šimbile (Štanjel; v narečju)

Kralj Matjaž in pa Šimbilja (Štanjel)

Kako je Šembilja nehote navadila kovača kovati (Tolminsko)

Šimbiljino prorokovanje (Vipava)

O Šimbilji (Goriško)

O kralju Matjažu (tri besedila) (Vipavsko)

Zakaj je zlati vek s sveta zginil? (Gorica)

Legende

Gospa Nedelja (Vipavsko; molitev)

Sv. Andrej (Ročinj)

Kako je sv. Urban bolhe na svet prinesel (Ročinj)

Svetega Petra mati (Vipava)

Čevljar je bil Bog (Kobarid)

III. KRESNI IN SVETI VEČER; VRAŽE

Na kres

Bilo je na dan pred sv. Ivanom (Kanalska dolina)

Na sveti večer

Tam na 'ni gmajnci (Vipavsko; pesem)

Zlato v studencih (Goriška)

Na sveti večer tudi mrliči govorijo (Tolminsko)

Copranice pod stropom (Goriško)

Zakaj so goveda vkrepala (Kras)

Vraže (Vipavsko, Goriško, Kras, Tolminsko)

Vraže na sveti večer

Vraže o veliki noči

O kruhu

Mož – žena

Kače

Vraže o boleznih

Kadar kdo umira

Vraže o tem in onem

O vremenu in pridelku

Kako se lahko na loteriji dobi

IV. UGANKE, PREGOVORI IN REKI, SMEŠNICE

Uganke

Stvari, taki in drugačni predmeti

Živalske, rastlinske, narava

Umne

Narodni pregovori in reki

Smešnice

Kraška bisaga … (Goriška okolica; nagajivka)

Pet kratkih (Vipavsko, Goriško)

v. Otroške igre

Platno meriti (Vipavsko)

Zajčkati se (Vipavsko)

Armado voziti (Vipavsko)

Kljukcati (Vipavsko)

Uredniške opombe

Manj znane in neznane besede
price
sold out


Keywords
19th century
collections
Slovenia
Slovenian folk tales
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR