Gašper Križnik (1848–1904) in njegov čas

Edited by: Marija Stanonik
Year: 2008


The monography ('Gašper Križnik (1848–1904) and his time') is conceived as a comprehensive, synthetic survey of the life and work of Gašper Križnik and his precious contributions to a range of professional disciplines from the natural as well as human sciences: History, Ethnology, Linguistics, Folkloristics of different branches. Gašper Križnik (Motnik, 1848-Motnik, 1904) is one of many collectors of Slovene folk/folklore songs, but he deserves a special place in Slovene literary folkloristic because he collected folklore tales. Being an autodidact, he followed the instructions of J. Baudouina de Courtenay and was the first to record tales in dialect, but his work is still awaiting professional evaluation. He recorded over 200 tales which he heard in Motnik and its environs: most of them were fairy tales, but they also include folk tales, legends, and jokes. He managed to publish very little of the material. His work was more appreciated abroad than in Slovenia - in Russia, Zagreb, Klagenfurt. Ljublja­na certainly had the worst attitude to Križnik and his work. His records were printed on covers by the journals Ljubljanski zvon and Dom in svet. Križnik's folkloristic and ethnological work has not been thoroughly evaluated in the cultural aware­ness of the Slovenes, because his legacy is still awaiting scientific and critical publication.Table of content

Nagovor župana (Anton Tone Smolnikar)

Slavnostna beseda (Zinka Zorko)

Obuditev našega rojaka Gašperja Križnika (Jože Semprimožnik)

Ob 100-letnici smrti Gašperja Križnika. Beseda urednice (Marija Stanonik)

Gašper Križnik in domači kraj

Janez Križnik, Damijana Križnik-Vrhovec: Gašper Križnik in njegova rodbina

Jože Semprimožnik: Spominsko obeležje Gašperju Križniku v Motniku ter spomini krajanov nanj in na njegovo delo

Uvod

Marija Stanonik: Folkloristični portret Gašperja Križnika

I. Zgodovina in Gašper Križnik

Stane Granda: Motnik v drugi polovici 19. in začetku 20. stoletja

Tatjana Drovenik Čalič: Šolstvo v Motniku v času Gašperja Križnika

Andrej Vovko: Zgodovinska snov v nekaterih objavljenih prispevkih Gašperja Križnika

Vladimir Simič: Pravnozgodovinsko gradivo v delu Gašperja Križnika

II. Gašper Križnik in etnologija

Zora Torkar: Gospodarstvo Motnika ob koncu 19. stoletja in Gašper Križnik kot gospodarska osebnost

Tone Petek: Materialna kultura v Križnikovem delu

Fran Malešič: Vsaka povedka svoje mesto najde – starodavni snežni plazovi v delih Gašperja Križnika in sodobnikov ter njihov pomen

III. Gašper Križnik in Jan Baudouin de Courtenay

Iskra V. Čurkina: Prvo študijsko potovanje Jana Baudouina de Courtenaya v slovenske dežele (1872–1873) in njegovo znanstvo z Gašperjem Križnikom

Karmen Kenda-Jež: Odsev raziskovalnih izhodišč Jana Baudouina de Courtenaya v delu Gašperja Križnika

IV. Gašper Križnik in jezikoslovje

Jožica Škofic: Križnikova predstavitev motniškega govora

Peter Weiss: Narečni seznami Gašperja za Jana Baudouina de Courtenaya

Marjeta Humar: Strokovno izrazje v Križnikovem delu

Aleksandra Bizjak Končar: Strukturna zgradba pravljice

V. Gašper Križnik in folkloristika različnih panog

Marija Stanonik: Poetika folklornih pripovedi iz arhivske zbirke Gašperja Križnika

Monika Kropej: Pravljice v rokopisni zapuščini Gašperja Križnika

Martina Piko-Rustia: Izid Križnikove zbirke folklorne pripovedi v Celovcu

Mirjam Mencej: Čarovništvo v Križnikovih zapisih (s poudarkom na motivu povzročanja toče in nevihte)

Marija Klobčar: Odsev resničnosti v Križnikovih zapisih ljudskih pesmi

Aleksander Bjelčevič: Verz in kitica v od Križnika zbranih ljudskih pesmih

Vlado Nartnik: Poskus razvrstitve in razbora Križnikovih ugank

Barbara Ivančič Kutin: Pregovori v Križnikovi sanktpeterburški zapuščini in zapuščini JAZU

Breda Podbrežnik Vukmir: Nadaljevanje Križnikovega poslanstva z zbiranjem slovstvene folklore na območju občine Kamnik

VI. Bibliografija del Gašperja Križnika

Andreja Štorman, Florjana Uršič: Bibliografija Gašperja KrižnikMore ...

Jasna Paladin: Bogata zapuščina izgubljenega talenta; Gorenjski glas / Kamnik, 24.11.2008price


Keywords
area studies
bibliography
collective volume
cultural history
dialectology
dialects
ethnologists
folklore research
Križnik, Gašper
literary folklore
Motnik
oral literature
Slovene language
Slovenian ethnology
Slovenian folk culture
studies
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR