Title:
Etnološki film med tradicijo in vizijo
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

V knjigi so zbrani referati istoimenskega znanstvenega posvetovanja, ki je bilo posvečeno obletnici Kuretovega filma Lavfarji v Cerknem (1956–1996) in ga je organiziral Avdiovizualni laboratorij ZRC SAZU v Ljubljani 1996 leta. Tematski lok zbornika sega od analize Kuretovega delovanja in opisa jubilejnega filma do obravnav sodobne uporabe vizualne dokumentacije v muzejih, pri etnoloških raziskavah in na televiziji. Avtorji so iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Slovenije. Zborniku je priložena video kaseta s filmom Lavfarji v Cerknem(20 min).

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-40-4

Specifications

paperback • 23,5 × 16,5 cm • 235 pages

Price

not for sale