Title:
Divje babe na žlikrofih. Folklorne in spominske pripovedi s hribov, planot, iz grap in kotlin od Porezna do Javornika in od Vojskega do Zavratca
Author:
Other authors:
Year:
Compilation:
Glasovi 51
Keywords:
Language(s):
More ...

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0095-7

Specifications

hardback • 14 × 20,5 cm • 495 pages

Price

sold out

E-publications