Zbirka slovenskih folklornih ugank

Opis zbirke: Prva elektronska baza slovenskih folklornih ugank je nastala v sklopu postdoktorskega projekta, ki ga ima naša sodelavka dr. Saša Babič v Tartuju, Estonija. Sicer je iskalnik v angleščini (zaradi izdelave v tujini), vendar so vse uganke v slovenščini.

Avtor:
Obdobje nastajanja: od 2018
Skrbnik:
Živa pripoved v zapisu

Opis zbirke: Zbirka zvočnih zapisov iz knjige Živa pripoved v zapisu. Kontekst, tekstura in prekodiranje pripovedi Tine Kravanja iz Bavšice, avtorice Barbare Ivančič Kutin

Avtor:
Obdobje nastajanja: od 2001
Skrbnik:
Zapuščina Toneta Cevca

Opis zbirke: Zbirka vsebuje material, ki ga je pri svojem skoraj 30 let trajajočem delu na Inštitutu za slovensko narodopisje zbral dr. Tone Cevc. Preučeval je kulturo alpskega sveta kot življenjski prostor, njeno bivalno kulturo in preživetvene načine, ki bistveno oblikujejo vsakdanje življenje ljudi. Pri tem je skozi kulturnozgodovinsko perspektivo spodbujal sodelovanje med etnologijo in arheologijo in ju povezoval. Material vsebuje pisno gradivo, risbe, načrte in zemljevide, fototeko ter digitalizirano diateko.

Avtor:
dr. Tone Cevc

Obdobje nastajanja: 1972–2006
Skrbnik:
Dijaški arhiv Janeza Dolenca

Opis zbirke: Arhiv folklornega in etnološkega gradiva, ki ga je s pomočjo svojih dijakov na tolminskem učiteljišču oz. gimnaziji od leta 1957 do leta 1987 gradil in dopolnjeval gimnazijski profesor slovenščine Janez Dolenc. Zbirka je urejena po geografskem ključu in vsebuje gradivo iz Zgornjega Posočja: s Tolminskega, Kobariškega, Bovškega ter Idrijsko- Cerkljanskega. Največ je slovstvene folklore (povedke, pravljice, molitvice, izštevanke, pregovori …), veliko je tudi opisov šeg, navad, lokalnih receptov in jedi ter drugih značilnosti in posebnosti krajev, od koder so prihajali dijaki.

Avtor:
Janez Dolenc

Obdobje nastajanja: 1957–1990
Skrbnik:
Slikovni arhiv etnološke dediščine

Opis zbirke: Arhiv je začel nastajati v prvih letih delovanja inštituta in se dopolnjuje. Vsebuje najrazličnejše gradivo: od risb, načrtov in zemljevidov, negativov, fotografij ter diapozitivov do digitalnih posnetkov, digitaliziranega gradiva in plakatov. Vanj so prispevali vsi nekdanji in sedanji sodelavci.

Avtor:
Obdobje nastajanja: od 1954
Skrbnik:
Drabosnjakov arhiv

Opis zbirke: Gradivo o Andreju Šusterju Drabosnjaku (1768–1825), avtrijskokoroškem bukovniku in dramatiku.

Obdobje nastajanja: 1951–1976
Skrbnik:
Arhiv slovenskega ljudskega slovstva

Opis zbirke: Pisni arhiv slovenskih ljudskih pripovedi in ostalega ljudskega slovstva.

Obdobje nastajanja: od 1950
Skrbnik:
Orlova zapuščina

Opis zbirke: Zbirka terenskih zapisov iz desetletnega obdobja, sprva duhovne in družbene, kasneje tudi materialne kulture.

Obdobje nastajanja: 1948–1958
Skrbnik:
Križnikova zapuščina

Opis zbirke: Zbirka folklornega gradiva Gašperja Križnika, t. i. "Narodno blago iz motniške okolice".

Avtor:
Gašper Križnik

Obdobje nastajanja: 1869–1904
Skrbnik:
Štrekljeva zapuščina

Opis zbirke: Zapuščina dr. Karla Štreklja. Zbirka ljudskih pripovedi in drugega ljudskega izročila (ljudske pesmi hrani Glasbenonarodopisni inštitut).

Avtor:
dr. Karel Štrekelj

Obdobje nastajanja: 1868–1912
Skrbnik:

Avtor, naslov, ISSN

Organizacijske enote

Kronološko razvrščanje

Vse2021202020192018201720162015pred 2015