Doc. dr. Saša Babič

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706285
sasa.babic@zrc-sazu.si

Doc. dr. Tatiana Bajuk Senčar

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 294
tatiana.bajuk@zrc-sazu.si

Stanka Drnovšek

strokovna sodelavka
+386(0)14706291
stanka.drnovsek@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Jurij Fikfak

znanstveni svétnik
+386(0)1/4706290
jurij.fikfak@zrc-sazu.si

Manca Filak

Asistentka
+386(0)1/4706346
manca.filak@zrc-sazu.si

Prof. dr. Maja Godina Golija

znanstvena svétnica
+386(0)2/4213154
maja.godina@zrc-sazu.si

Vanja Huzjan

bibliotekarka in tajnica
+386(0)1/4706280
vanja.huzjan@zrc-sazu.si

Doc. dr. Barbara Ivančič Kutin

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706293
barbara.Ivancic@zrc-sazu.si

Dr. Monika Kropej Telban

znanstvena svétnica
+386(0)1/4706 286
monika.kropej@zrc-sazu.si

Doc. dr. Špela Ledinek Lozej

znanstvena sodelavka
+386(0)5/3357322
spela.ledinek@zrc-sazu.si

Daša Ličen

asistentka
+386 1 4706 282
dasa.licen@zrc-sazu.si

Miha Peče

strokovni sodelavec
+386(0)1/4706344
miha.pece@zrc-sazu.si

Doc. dr. Dan Podjed

znanstveni sodelavec
+386 1 4706283
dan.podjed@zrc-sazu.si

Doc. dr. Saša Poljak Istenič

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706279
sasa.poljak@zrc-sazu.si

Dr. Ingrid Slavec Gradišnik

znanstvena svétnica, predstojnica
+386(0)1/4706292
ingrid.slavec-gradisnik@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Šrimpf Vendramin

znanstvena sodelavka
+386/(0)1/4706285
katarina.srimpf@zrc-sazu.si