Doc. dr. Saša Babič

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706285
sasa.babic@zrc-sazu.si

Doc. dr. Tatiana Bajuk Senčar

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 294
tatiana.bajuk@zrc-sazu.si

Stanka Drnovšek

strokovna sodelavka
+386(0)14706291
stanka.drnovsek@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Jurij Fikfak

znanstveni svétnik
+386(0)1/4706290
jurij.fikfak@zrc-sazu.si

Manca Filak

Asistentka
+386(0)1/4706346
manca.filak@zrc-sazu.si

Prof. dr. Maja Godina Golija

znanstvena svétnica
+386(0)2/4213154
maja.godina@zrc-sazu.si

Dr. Vanja Huzjan

bibliotekarka in tajnica
+386(0)1/4706280
vanja.huzjan@zrc-sazu.si

Doc. dr. Barbara Ivančič Kutin

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706293
barbara.Ivancic@zrc-sazu.si

Dr. Monika Kropej Telban

znanstvena svétnica
+386(0)1/4706 286
monika.kropej@zrc-sazu.si

Sašo Kuharič

samostojni tehnik
+386(0)1/4706345
saso.kuharic@zrc-sazu.si

Doc. dr. Špela Ledinek Lozej

znanstvena sodelavka
+386(0)5/3357322
spela.ledinek@zrc-sazu.si

Dr. Daša Ličen

asistentka z doktoratom
+386 1 4706 284
dasa.licen@zrc-sazu.si

Rok Mrvič

asistent
+386 1 4706 282
rok.mrvic@zrc-sazu.si

Miha Peče

strokovni sodelavec
+386(0)1/4706344
miha.pece@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Dan Podjed

znanstveni sodelavec
+386 1 4706283
dan.podjed@zrc-sazu.si

Doc. dr. Saša Poljak Istenič

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706279
sasa.poljak@zrc-sazu.si

Dr. Ingrid Slavec Gradišnik

znanstvena svétnica, predstojnica
+386(0)1/4706292
ingrid.slavec-gradisnik@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Šrimpf Vendramin

znanstvena sodelavka
+386/(0)1/4706285
katarina.srimpf@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Anton Cevc

znanstveni svetnik, predstojnik

Izr. prof. dr. Naško Križnar

znanstveni svétnik

Doc. dr. Mojca Ravnik

znanstvena svétnica, predstojnica

Prof. ddr. Marija Stanonik

izredna članica SAZU, znanstvena svétnica

Sinja Zemljič - Golob

bibliotekarka v pokoju