Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2020

Rok za prijavo: 29. 6. 2020
Datum objave: 8. Junij 2020

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, Ljubljana, na podlagi 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: Pravilnik) objavlja

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce (m/ž) v letu 2020

pri izbranih mentorjih na raziskovalnem področju:

 • GEOLOGIJA ⇒ podrobnejše informacije
  dr. Nina Zupančič
 • GEOLOGIJA ⇒ podrobnejše informacije
  dr. Aleksander Horvat
 • ANTROPOLOGIJA (podpodročja: prostorska antropologija; okoljska antropologija; antropologija vode in vodnih okolij; manjšine, mobilnost in migracije)
  dr. Nataša Gregorič Bon
 • ETNOLOGIJA (podpodročje: raziskave kulture in jezika, folkloristika)
  dr. Barbara Ivančič Kutin
 • ETNOLOGIJA ⇒ podrobnejše informacije
  dr. Rebeka Kunej
 • JEZIKOSLOVJE (podpodročje: primerjalno jezikoslovje, splošno jezikoslovje, slovenski jezik, leksikografija)
  dr. Andrej Perdih
 • LITERARNE VEDE
  dr. Jernej Habjan
 • GEOGRAFIJA (podpodročje okoljska geografija: preučevanje geodiverzitete, biodiverzitete in zavarovanih območij z uporabo metod daljinskega zaznavanja in geografskih informacijskih sistemov)
  dr. Mateja Breg Valjavec
 • GEOLOGIJA ⇒ več informacij
  dr. Stanka Šebela

 

Razpisna dokumentacija: