Phone:
+386(0)1/4706292
E-mail:
Links:
Research interests

She graduated from the Dept. of Ethnology and the Dept. of Slavic Languages, Faculty of Arts, Ljubljana University in 1981, and made her Ph.D. in ethnology from the Ljubljana University in 1999.  Between 1982 and 2001 she has been employed as a bibliothecary and an assistant at the Dept. of Ethnology (and Cultural Anthropology) at the Faculty of Arts, Ljubljana University. She has been researcher at the Institute of Slovenian Ethnology SRC SASA since October 2001. Between 2003 and 2008 she has given lectures on culture and identity at the Dept. of Anthropology, Faculty of Humanities (University of Primorska) in Koper. At the Institute of Slovenian Ethnology she has been Head of research projects Šege in prazniki na Slovenskem (Customs in Slovenia, 2001–2004) and Etnološki pogledi in podobe (Ethnological Perspectives and Images, 2004–2007), as well of three bilateral projects with Serbia, Slovakia na Hungary. Between 2011 and 2014 she has been the coordinator of the project Prazniki in oblikovanje nacionalne skupnosti na Slovenskem (Holidays and Constitution of National Community in Slovenia).

She was on editorial boards of the Glasnik SED (Bulletin of the Slovene Ethnological Society), Knjižnica Glasnika SED (Bulletin of the Slovene Ethnological Society Library), Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja (Ethnological Topography of the Slovene Ethnic Territory series) and of the Slovenski etnološki leksikon (The Lexicon of Slovenian Ethnology), since 2004 with J. Fikfak chief editor of Traditiones and since 2011 of monographs collection Ethnologica – Dissertationes. She participates in the international editor bords of ethnological institutions' publications from Bratislava and Beograd. She is a field editor for ethnology and cultural anthropology at the Novi slovenski biografski leksikon (New Slovenian Biographical Lexicon). She was a member of Scientific Council for Humanities at ARRS (the Slovenian Research Agency). From 2013 she is the president of the Council of Slovenian Ethnographic Museum and since  November, 1 2010 she is head of the institute.

Research interests

history and theory in ethnology, theory and methodology, culture, identity, rituals, ethnological lexicography, cultural heritage.

Selected publications

1982   Slovenci v Mannheimu. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

2000   Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: ZRC SAZU.

2001   Podobe pokrajin (z M. Hudelja in V. Hazlerjem). Ljubljana: SED.

2004   Slovenski etnološki leksikon [302 gesli]. Ljubljana: MK.

2005   Pretrgane korenine. Sledi življenja in dela Rajka Ložarja (ur., s sod. H. Ložar - Podlogar). Ljubljana: Založba ZRC.

2008   Čar izročila. Zapuščina Nika Kureta (ur., s sod. H. Ložar - Podlogar). Ljubljana: Založba ZRC.

2008   Scraps of the history of ethnology in Slovenia. Český lid (Praha) 95, 1: 37–62.

2009   Etnološki pogledi in podobe (ur.) Ljubljana: Založba ZRC.

2010   Slovenian folk culture: between academic knowledge and public display. Journal of folklore research 47 (1/2): 123–151.

2010   Srbi v Sloveniji, Slovenci v Srbiji (ur., z D. Radojičić). Ljubljana: Založba ZRC.

2010   "Marxistický program" v slovinskej etnológii? Slovenský národopis 58 (4): 478–495e.

2011   On folklore and folklore studies in Slovenia. B´lgarski folklor 37, Spec. ed.: 5–22.

2011   Zadnje desetletje od šestih: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU (1951/2001–2011). Traditiones 49 (1): 115–138.

2011   Slovenika: slovenska nacionalna enciklopedija. Ljubljana: MK Založba [50 gesel].

2012   Ethnologia Europaea in Croatia and Slovenia: Branimir Bratanić (1910–1986) and Vilko Novak (1909–2003). Studia ethnologica Croatica 24:7–30 (http://hrcak.srce.hr/index.
php?show=clanak&id_clanak_jezik=138333
).

2013   Disciplinary continuities and breaches: contested issues in Slovenian ethnology in the socialist era. V: Bošković, A. & C. M. Hann (ur.), The anthropological field on the margins of Europe, 1945-1991. Zürich & Münster: Lit, 191–221.

2013   Politika praznovanja. Prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem. Ljubljana: ZIFF (ur., z B. Jezernikom & M. Velikonjo).

2014   Praznična večglasja. Prazniki in oblikovanje skupnosti na Slovenskem. Ljubljana: ZIFF (ur., z B. Jezernikom & M. Velikonjo).

2014  Prazniki in praznične pokrajine. V: Praznična večglasja …, 7–27.

2014  Ubrani in razglašeni decemberski časi. V: Praznična večglasja …., 133–165.

2014  Interpretacije dediščine (ur., s T. Dolžan Eržen & N. Valentinčič). Ljubljana: SED.

2014  V objemih dediščin. V: Interpretacije dediščine …, 8–24, 273.

2015   A festive bricolage: the holiday calendar in Slovenia over the last century. Folklore 60: 29–50 (doi: 10.7592/FEJF2015.60.slavec).

 

 

 

All publications (COBISS) >>