Najpomembnejše naloge

Znanstveni svet je najvišji znanstveni organ inštituta. Njegova glavna naloga je, da določa znanstveno dejavnost inštituta in jo usmerja. Poleg tega znanstveni svet oblikuje programe,  spremlja njihovo izvajanje, predlaga kandidate za predstojnika, ocenjuje delo raziskovalcev, ocenjuje publikacije inštituta in imenuje njihove uredniške odbore ter podpira dejavnost inštituta pri uresničevanju njegovih nalog.

Predsednik znanstvenega sveta

izr. prof. dr. Jurij Fikfak

Člani znanstvenega sveta: 

akademik, prof. dr. Kajetan Gantar (podpredsednik)
akademik, prof. dr. Franc Zadravec
dr. Tatiana Bajuk Senčar
dr. Barbara Ivančič Kutin
dr. Monika Kropej
dr. Ingrid Slavec Gradišnik (po položaju)