strokovna sodelavka, dokumentalistka

Telefon:
+386(0)14706291
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Rojena 24.12.1966 v Ljubljani. L. 1993 je diplomirala iz geografije in etnologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od jeseni 1995 je zaposlena kot strokovna sodelavka na ISN.

Sodelovala je pri projektu Multimedijska predstavitev Velike planine (Življenje, delo in izročilo pastirjev na zgoščenki) in pri raziskovanju maskiranja v Sloveniji (karnevala v Litiji in Cerknici). Je vodja dokumentacije ISN.

Trenutno delo: graditev vizualne zbirke kulturne dediščine, digitalne podatkovne zbirke inštitutskega slikovnega gradiva. Je podiplomska študentka varstva naravne dediščine na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.

Izbrane publikacije

1996 V soavtorstvu s SENEGAČNIK, Jožico. Začetki slovenskega industrijalstva: Šumi. V: STANONIK, Marija (ur.). Besede in reči, (Traditiones, 25). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

1998 Štiri tisočletja majevske civilizacije. V: BEVC-MALAJNER, Vera (ur.). Mehika in Kuba : zbornik referatov. Maribor: Zavod republike Slovenije za šolstvo. 

2003 Litijski karneval. V: FIKFAK, Jurij (ur.), GAČNIK, Aleš (ur.), KRIŽNAR, Naško (ur.), LOŽAR-PODLOGAR, Helena (ur.). O pustu, maskah in maskiranju : razprave in gradiva, (Opera ethnologica slovenica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: 271-278.

2003 Pust v Cerknici. V: FIKFAK, Jurij (ur.), GAČNIK, Aleš (ur.), KRIŽNAR, Naško (ur.), LOŽAR-PODLOGAR, Helena (ur.). O pustu, maskah in maskiranju : razprave in gradiva, (Opera ethnologica slovenica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: 289-296.

Vse publikacije (COBISS) >>

Raziskovalna področja

Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika H100 • Narodopisje H400 • Kulturna antropologija, etnologija S220 

Ključne besede

naravna in kulturna dediščina • računalniške podatkovne zbirke • dokumentalistika • arhiviranje slikovnega materiala • fototeka • diateka • videoteka • večpredstavnost • letne šege • maskiranje • karnevali