Doc. dr. Saša Babič

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706285
sasa.babic@zrc-sazu.si

Dr. Tatiana Bajuk Senčar

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 294
tatiana.bajuk@zrc-sazu.si

Stanka Drnovšek

strokovna sodelavka
+386(0)14706291
stanka@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Jurij Fikfak

znanstveni svétnik
+386(0)1/4706290
fikfak@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Maja Godina Golija

znanstvena svétnica
+386(0)2/4213154
maja.godina@zrc-sazu.si

Vanja Huzjan

bibliotekarka in tajnica
+386(0)1/4706280
vanja.huzjan@zrc-sazu.si

Dr. Barbara Ivančič Kutin

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706293
B.Ivancic@zrc-sazu.si

Dr. Monika Kropej Telban

znanstvena svétnica
+386(0)1/4706 286
monika@zrc-sazu.si

Sašo Kuharič

samostojni tehnik

Dr. Špela Ledinek Lozej

znanstvena sodelavka
+386(0)5/3357322
spela.ledinek@zrc-sazu.si

Daša Ličen

asistentka
+396 1 4706 282
dasa.licen@zrc-sazu.si

Miha Peče

strokovni sodelavec
+386(0)1/4706344
miha.pece@zrc-sazu.si

Doc. dr. Dan Podjed

znanstveni sodelavec
+386 1 4706280
dan.podjed@zrc-sazu.si

Dr. Saša Poljak Istenič

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706279
sasa.poljak@zrc-sazu.si

Dr. Ingrid Slavec Gradišnik

znanstvena svétnica, predstojnica
+386(0)1/4706292
ingrid.slavec-gradisnik@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Šrimpf

raziskovalka
+386/(0)1/4706285
katarina.srimpf@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Dr. Anton Cevc

nekdanji raziskovalec in predstojnik inštituta

Izr. prof. dr. Naško Križnar

znanstveni svétnik v pokoju

Mag. Helena Ložar-Podlogar

raziskovalka v pokoju

Doc. dr. Mojca Ravnik

znanstvena svétnica v pokoju

Akademikinja, prof. ddr. Marija Stanonik

znanstvena svétnica v pokoju

Sinja Zemljič - Golob

bibliotekarka v pokoju